POLSKIE MEDIA CYFROWE sp. z o.o.
ul. Grodzieńska 21/29
03-750 Warszawa
tel. +48 732 969 032
e.mail: biuro@polskiemediacyfrowe.com
nr konta 72 1050 1025 1000 0090 3099 0957

BIURO CZYNNE:
w każdy piątek w godzinach 9.00-11.00.
W pilnych sprawach prosimy o kontakt na adres e.mail: biuro@polskiemediacyfrowe.com

POSIADAMY STATUS OPERATORA KOMÓRKOWEGO (MVNO) 

wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych dokonany przez Prezesa Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej numer 12 023

INFO PRAWNE
POLSKIE MEDIA CYFROWE spółka z ograniczona odpowiedzialnością, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000627575
kapitał zakładowy 5.000 zł
REGON 364945951
NIP EU: PL 525 266 81 83