POLSKIE MEDIA CYFROWE sp. z o.o.
ul. Grodzieńska 21/29
03-750 Warszawa
tel. +48 538 148 478
e.mail: biuro@polskiemediacyfrowe.com
nr konta 72 1050 1025 1000 0090 3099 0957

POSIADAMY STATUS OPERATORA KOMÓRKOWEGO (MVNO) 

wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych dokonany przez Prezesa Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej numer 12 023

INFO PRAWNE
POLSKIE MEDIA CYFROWE spółka z ograniczona odpowiedzialnością, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000627575
kapitał zakładowy 5.000 zł
REGON 364945951
NIP EU: PL 525 266 81 83

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29
03-750 Warszawa
e.mail: biuro@mcbrie.pl
www.mcbrie.pl

Dział produkcji telewizyjnej i multimedialnej
Polskie Media Cyfrowe sp. z o. o.
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
e.mail: redakcja@prawo24.tv
www.prawo24.tv

Gadanie za oglądanie
Polskie Media Cyfrowe sp. z o.o.
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
e.mail: biuro@gadaniezaogladanie.pl
www.gadaniezaogladanie.pl