POLSKIE MEDIA CYFROWE sp. z o.o.
ul. Grodzieńska 21/29
03-750 Warszawa
tel. +48 732 969 032
e.mail: biuro@polskiemediacyfrowe.com
nr konta 72 1050 1025 1000 0090 3099 0957

POSIADAMY STATUS OPERATORA KOMÓRKOWEGO (MVNO) 

wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych dokonany przez Prezesa Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej numer 12 023

INFO PRAWNE
POLSKIE MEDIA CYFROWE spółka z ograniczona odpowiedzialnością, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000627575
kapitał zakładowy 5.000 zł
REGON 364945951
NIP EU: PL 525 266 81 83

 

W dniach 13 luty 2018- 16 luty 2018 z powodu awarii sieci elektrycznej NIECZYNNE.