W związku z dalszym dynamicznym rozwojem poszukujemy współpracowników do programu kształcenia na odległość (learning).

Poszukujemy wykładowców

posiadających stopień naukowy doktora lub wyższy oraz praktyków prawa, specjalistów w danej dziedzinie do tworzenia wykładów i ćwiczeń z zakresu programu studiów wyższych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:

  • proponowanej tematyki wykładów,
  • informacji o dorobku naukowym i dydaktycznym
  • wykazu publikacji;
  • innych dokumentach potwierdzających posiadanie dodatkowych kompetencji;

Kadry dydaktycznej,

twórców treści edukacyjnych na wszystkich poziomach tj. szkoły podstawowej, gimnazjum , ponadgimnazjalnej w różnych dyscyplinach naukowych,

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:

  • proponowanej tematyki wykładów,
  • informacji o dorobku naukowym i dydaktycznym
  • innych dokumentach potwierdzających posiadanie dodatkowych kompetencji;

Twórców kursów, szkoleń

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:

  • zakres KURSY/SZKOLENIA
  • proponowanej tematyki wykładów
  • CV oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie kompetencji w zakresie objętym tematyką proponowanego kursu lub szkolenia.
Oferty prosimy przesyłać na adres: 
praca@polskiemediacyfrowe.com

lub pocztą tradycyjną na adres:

POLSKIE MEDIA CYFROWE sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 49 , 00-042 Warszawa